Gizlilik ve Güvenlik


Genel Hükümler
Extreme-G web sitesini ziyaret ettiğiniz ve/veya mobil uygulamasını (bundan böyle cep telefonları ve tablet cihazlarına atıfta bulunurken kullanılacaktır) kullandığınız için teşekkür ederiz. Merkez ofisi aşağıdaki adreste bulunan Extreme-G mülkiyetinde olan ve Extreme-G tarafından işletilen web sitesi ve/veya telefon uygulaması (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır):
Ölüdeniz Mah. Ovacık Cad. No. 18  48300 Fethiye / Muğla 
Şirket Adı : Karakanatlar Havacılık Turizm Reklam Tic. Ltd. Şti.
Şirket Sicil Numarası: 12630-011998
Telefon   : +90 530155 69 98
Telefon : +90 252 616 69 98
Faks : +90 252 616 69 98

WEB SİTESİNDEN YA DA WEB SİTESİNİ KULLANARAK YAPTIĞINIZ TÜM ALIŞVERİŞLER VEYA DİĞER İŞLEMLER YOLUYLA EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLER, BU KULLANIM ŞARTLARINA TABİ OLACAKTIR. WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.

Kullanım Şartları çerçevesinde: "Biz" ifadesi Extreme-G / Karakanatlar Seyahat Acentası ve "Siz" ifadesi de Web Sitesine erişen kişileri (Web Sitesine diğer kişiler adına erişen kişiler dahil) ifade eder. "Materyal/Materyaller" ise yazılım, program, veri, bilgi ve veritabanlarını ifade eder.
Web Sitesine erişerek ve Web Sitesini kullanarak Kullanım Şartlarını ("Sözleşme") kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olursunuz.
Web Sitesini kullanarak siz ve Web Sitesini kullanımınız için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Sözleşme de dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve Web Sitesini bu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Siz veya oturum açma bilgilerinizi kullanan başka bir kişi tarafından yapılan rezervasyonlarda tarafımıza yapılacak tüm ödemelerden siz sorumlu olursunuz.
REŞİT DEĞİLSENİZ VEYA WEB SİTESİNİ KULLANMAYA YETKİLİ DEĞİLSENİZ YA DA BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN VE DERHAL WEB SİTESİNDEN ÇIKIN.
Bu Sözleşmenin şart ve koşulları, Web Sitesini ya da Web Sitesine kısmen veya tamamen erişim sağlayan diğer internet siteleri aracılığıyla Web sitesinin bazı bölümlerini kullandığınızda da geçerli olacaktır.

Web Sitesinde Yapılacak Değişiklikler
Web Sitesinin sahibi olarak Web Sitesini ve Web Sitesinde bulunan Materyalleri düzenleme, kullanma ve devretmeye yönelik her türlü hakka sahibiz. Bilgi, hizmet, ürün ve diğer Materyallerde iyileştirme veya değişiklik yapma ya da Web Sitesini önceden bildirimde bulunmaksızın dilediğimiz zaman sonlandırma hakkını saklı tutarız. Ayrıca, Sözleşmeyi de dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Bu değişiklik, tadil edilen Sözleşmenin Web Sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, Web Sitesine erişmeye veya Web Sitesini kullanmaya devam ederek tadil edilen Sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.
Web Sitesinin online hizmetleri, sadece size Web Sitesi yoluyla sağlanan ürün ve hizmetleri (uçuş durumunu kontrol etme, müşteri geri bildirimi sağlama, üye olarak kaydolma, uçuş rezervasyonu yapma, online olarak check-in yapma vb.) kullanmanızı sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Web 

İzin Ve Kullanım

Sitesini sadece Sözleşmeye uygun olarak ve yukarıda açıklanan, yasal olarak izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Bilhassa aşağıdakileri kabul ettiğinizi beyan edersiniz:
1. Web Sitesi başkalarının mülkiyet haklarının ihlaline yol açacak şekilde kullanılamaz.
2. Web Sitesinin çalışmasına engel olabilecek hiçbir cihaz, mekanizma, yazılım veya sair komut dizileri kullanılamaz. Buna virüs bulaşmış dosyaların yüklenmesi de dahildir.
3. Extreme-G / Karakanatlar Sey. Acnt. altyapısı üzerinde makul olmayan veya aşırı yük oluşturabilecek hiçbir işlem gerçekleştirilemez.
4. Extreme-G tarafından oluşturulan içerikler bloke edilemez, üzerine yazılamaz veya değiştirılemez ya da Web Sitesi herhangi bir şekilde engellenemez.
5. Web Sitesindeki bilgiler ticari amaçlarla kopyalanamaz. Buna Extreme-G uçuş ve atlayış ücretlerinin başka bir web sitesinde veya başka bir online sunucuda verilmesi de dahildir. Özellikle Web Sitesinden çıkarılmış içerikleri "robotlar", diğer arama motoru teknolojileri veya diğer otomatik mekanizmalar yardımıyla/aracılığıyla kopyalanması, dağıtılması ya da başka şekilde kullanılması veya çoğaltılması yasaktır.
6. Her ne şekilde olursa olsun, ağlarımıza izinsiz erişim sağlanması veya buna teşebbüs edilmesı yasaktır.
7. Başta üçüncü şahıslara ait kredi kartı veya banka hesap bilgileri ile bu şahısların muvafakati olmaksızın ödenen rezervasyonlar olmak üzere izinsiz, sahte veya hileli rezervasyon yapılamaz.

Uygunsuz kullanımın doğurabileceği sonuçlar
Kanun veya diğer düzenlemelere dayalı olmasından bağımsız olarak diğer haklarımıza halel getirmeksizin, Sözleşmenin şart ve koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde tarafınıza bildirimde bulunmaksızın rezervasyonunuzu iptal etme ve/veya Web Sitesine erişiminizi engelleme hakkını saklı tutarız.

Diğer sitelere bağlantılar

Web Sitesinde sadece size kolaylık sağlamak amacıyla tarafımızdan kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer internet sitelerine veya web sayfalarına bağlantılar bulunmaktadır. Benzer şekilde, Web Sitesine bağlantılar bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından kurulmuş, işletilen veya düzenlenmiş diğer web siteleri veya web sayfaları da olabilir. Bu site veya sayfaların kullanımı, bu web sitesini veya sayfasını kuran, işleten veya düzenleyen ilgili üçüncü şahıslar tarafından belirlenen şart ve koşullara tabidir. Web Sitesi yoluyla bu tür site veya sayfalara bağlantı vermek, bu site veya sayfalar tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik olarak tarafımızdan verilmiş bir garanti teşkil etmez. Bu tür site veya sayfalar tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerden doğan tüm ihtilaflar, siz ve bu tür site veya sayfaları kuran, işleten veya düzenleyen ilgili üçüncü şahıs arasında çözümlenecektir. Bu tür site veya sayfaların kullanılmasına yönelik hiçbir sorumluluk kabul etmediğinizi kabul ediyorsunuz. Böyle bir durumdan dolayı tarafımızdan, iştiraklerimizden veya bağlı kuruluşlarımızdan hak talebinde bulunamazsınız.
Web Sitesine bağlantı vermek isterseniz önce tarafımıza konuya ilişkin bildirimde bulunacaksınız. Web Sitesine bu tür bağlantıların verilmesini reddedebiliriz. Ancak, bu tür bağlantılara izin verdiğimiz takdirde siz veya başka herhangi bir üçüncü şahısla karşılıklı bağlantı verme gibi bir sorumluluk altında olmayacağız. Extreme-G/Karakanatlar Sey. Acnt. takdirine bağlı olarak uygunsuz olduğuna kanaat getirilen bağlantılara erişimi engelleme veya bu tür bağlantılara yönelik muvafakatimizi dilediğimiz zaman feshetme hakkını açıkça saklı tutarız. Bu hakkı kullanmamamız, bu tür bağlantılı web siteleri veya bağlantılarına ilişkin sorumluluğu kabul ettiğimiz anlamına gelmez.
Fikri mülkiyet hakları

Web Sitesinin mülkiyeti bize ve/veya tedarikçilerimize aittir ve yine aynı kişiler tarafından işletilmektedir. Web Sitesinde bulunan materyaller ile söz konusu materyalde yer alan ticari markalarımız ve markalarımıza ilişkin olarak telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları, bize ve/veya lisansörlerimize ve/veya tedarikçilerimize aittir.
Web Sitesinden elde edilen hiçbir materyal, bilgi, yazılım, ürün veya hizmet, önceden yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, görüntülenemez, gerçekleştirilemez, lisanslanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, araştırılamaz, iyileştirilemez, izlenemez veya alınamaz. Tüm ilgili telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerine sadık kalmanız şartıyla sadece söz konusu Materyalin bir kopyasını tek bir bilgisayara kişisel ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda indirmenize izin verilmektedir.
Güvenlik
Web Sitesini kullanarak tarafımıza aktardığınız gizli bilgileri saklı tutmak ve bu bilgileri izinsiz erişimden korumak için tüm makul tedbirler alınmaktadır. Alınan tedbirlere rağmen bu bilgilere izinsiz erişimin asla gerçekleşmeyeceği garanti edilmemektedir. Sadece ağır kusurumuz neticesinde gerçekleşmedikçe bu tür izinsiz erişimlerden Extreme-G/Karakanatlar Sey. Acnt. sorumlu olmayacaktır. Ciddi ihmalimiz olması durumunda en fazla satın alınan hizmetler değerinde tazminata hak kazanılır.
Online ödemenin ve kişisel verilerle yapılan diğer tüm işlemlerin güvenli olmasını sağlamak için Web Sitesinde en güncel sektör güvenlik standartları kullanılmaktadır.

Garanti reddi

Yazılıma ve Materyallere Web Sitesi üzerinden ve aracılığıyla erişiminiz ve bunları kullanımınıza ilişkin risk sadece size aittir. Bu tür yazılımların güvenilirliği, istikrarı veya virüssüz olması konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmayız.
Web Sitesindeki bilgilerin mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasını sağlamak için Web Sitesini düzenli olarak denetliyoruz. Ancak, tüm gayretlerimize rağmen zaman zaman Web Sitesindeki bilgilerin gerçek olaylar nedeniyle güncelliğini yitirdiği durumlar olabilir. İlgili hizmetlere ilişkin mevcut bilgiler, Web Sitesinde görünen bilgilerden farklı olabilir. Bağlantılı olsun ya da olmasın, Web Sitesinde görünenler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Materyallere ya da Materyallerin durum, kalite, performans, ticarete elverişlilik, güncellik veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin garantiler de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi, hizmet veya ürünler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak sarih veya zımni hiçbir garanti veya taahhütte bulunulmamaktadır. Bu tür garanti veya taahhütleri kanunların izin verdiği azami ölçüde açıkça reddederiz.

Tazminat

Web Sitesinin kullanılmasının bir koşulu olarak Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan hak taleplerinden doğan tüm sorumluluk, masraf (yasal ücret ve giderler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve hasarlara karşı bizi tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz.
Hiçbir durumda Web Sitesine veya Web Sitesinde bulunan Materyallere erişiminiz veya bunları kullanmanız ile ilgili olarak sözleşme ihlali, haksız fiil veya diğer nedenlerle doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu olmayacağız. Sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal veya başka nedenlerle meydana gelebilecek aktarım kesintisi, aksaklık veya arızaya yönelik hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Web Sitesine veya diğer bağlantılı web sitelerine erişerek veya bunları kullanarak mahkeme masrafları ve Web Sitesini kullanımınızdan/ziyaret etmenizden kaynaklanabilecek diğer harcamalar dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizi hasar, hak talebi ve sorumluluklardan muaf tutmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz.


CANLIDESTEK