Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI: Karakanatlar Havacılık Tur. Rekl. Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Ölüdeniz Mah. Ovacık Cad. No: 18 Fethiye / Muğla /Türkiye  48300

TEL: +90 530 155 69 98

E-POSTA: info@extreme-g.com
ALICI: www.extreme-g.com sitesinden alışveriş yapan kişi. Bundan sonar ALICI olarak anılacaktır. 


MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.extreme-g.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sitede satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.extreme-g.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3: ÜRÜN BİLGİLERİ

SATICI Yamaçparaşütü, yelkenkanat,speedfly, skydive uçuş/atlayış ve yan ürünler satış hizmeti sunmaktadır. Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin özellikleri, satış bedeli, teslimat şartları www.extreme-g.com web sayfası ürün özellikleri kısmında verildiği gibidir. 

MADDE 4: GENEL  HÜKÜMLER

 4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürün/hizmet  www.extreme-g.com sitesinde belirtilen niteliklere uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.
4.4 ALICI, www.extreme-g.com web sitesi üzerinden satın almış olduğu hizmet ile ilgili olarak; almış olduğu uçuş/atlayış saatinden en az 20 dakika önce belirtilen adreste bulunmayı taahhüt eder.

4.5 ALICI uçuş ve atlayışı engelleyecek herhangi bir sağlık problemi olmadığını taahhüt eder ( kalp rahatsızlığı, psikolojik problem vb )

4.6 ALICI uçuştan önce kişisel ekipmanlarını (telefon,cüzdan , fotoğraf makinası,kamera vb) uçuş eğitmenine teslim etmek zorundadır. Uçuş organizasyonunda gerçekleşebilecek herhangi bir problemden dolayı ALICININ zarar gören kişisel ekipmanlarını veya ücretini SATICIDAN talep edemez.
4.7 Herhangi bir nedenle ürün/ hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün/hizmet yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8 ALICI'nın hizmet süresince kayda alınan tüm görsellerin ( fotograf ve video) SATICI sosyal medya kanalları, web sitesi, broşür vb. kullanmasına izin verir ve hak talep edemez.

4.9 SATICI uçuş organizasyonu süresince kayıt altına alınan görsellerinden ayrıca fiyat talep etmez.

4.10 SATICI uçuş organizasyonu süresince kayıt altına alınan görselleri kontrol edip teslim ettikten sonra korumak, saklamak ve ALICIya tekrar vermek zoruda değildir.
4.11 ALICI uçuş organizasyonu süresince, eğitmenlerin vereceği tüm drektiflere uyacağını kabul ve taahhüt eder.
4.12 SATICI uçuş organizasyonu süresince, ofisten uçuş alanına transfer ücreti, parkur kullanım ücreti, sigorta ücreti vb. talep edemez.

4.13 ALICI uçuş organizasyonuna, alkol ve uyuşturucu madde kullanmadan gelmeyi taahhüt eder.
4.14 ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15 ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi durumunda; ALICI tarafından ödenen bedel ALICI’ya nakit olarak geri ödeme yapamaz. SATICI'nın, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.  

4.16 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün/hizmet  ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

5.1 ALICI, malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması durumunda 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

5.2  Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği olarak, ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ve fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

5.3 KKTC'ye ve diğer Türkiye dışı gönderilerde ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI'nın cayma hakkı bulunmamaktadır. 
5.4 ALICI uçuştan 24 saat önce uçuşunu iptal edebilir. Hizmet ücretini iade alır. Eğer son 24 saat içinde iptal ederse veya iptal etmeyip belirtilen uçuş saatinde buluşma noktasında bulunmaz ise ücret iadesi ve hizmet talep edemez.

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
   
6.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır. 

6.2. SATICI'nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise; bu tip durumlarda ALICI, SATICI'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME   

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
İşbu sözleşme elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sözleşmenin İngilizce'si sadece bilgilendirme amaçlı yapılan tercümedir. Herhangi bir ihtilaf durumunda Türkçe sözleşme esas alınır.

CANLIDESTEK